Ασκήσεις ΑΕΠΠ
Ανά Κατηγορία

Ασκήσεις ΑΕΠΠ - Εκφωνήσεις και
Λύσεις Ασκήσεων ΑΕΠΠ ανά Κατηγορία

Παρακάτω παρατίθενται κατηγορίες ασκήσεων μαζί με τις εκφωνήσεις και τις λύσεις τους για το μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ). Δίνεται η δυνατότητα να κάνετε χρήση  του Διαδικτυακού Διερμηνευτή της Γλώσσας ο οποίος ενσωματώνεται στην εκάστοτε άσκηση ώστε να δείτε τα αποτελέσματα του κώδικα που πληκτρολογείται. Ο Διαδικτυακός Διερμηνευτής της Γλώσσας είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης αλγορίθμων σε μορφή ψευδοκώδικα, ειδικά σχεδιασμένο για τη ΓΛΩΣΣΑ. Μπορείτε να το βρείτε στην διεύθυνση https://gloglossa.gr/

programmatismos-aepp-exetaseis
panellinies-aepp-mathimata
askhseis-aepp-online
mathitria-aepp-exetaseis
group-mathiton-exetaseis-aepp
group-mathiton-aepp