Ασκήσεις ΑΕΠΠ
Δομή της Ακολουθίας

Ασκήσεις Δομή της Ακολουθίας ΑΕΠΠ
Άσκηση 2 - Λύση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ασκ2 
ΣΤΑΘΕΡΕΣ:
    Π=3.14
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
    ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: R,EMB,L
ΑΡΧΗ
ΓΡΑΨΕ ‘ΔΩΣΕ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ’
ΔΙΑΒΑΣΕ
L<–2*Π*R
ΓΡΑΨΕ ‘ Η ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΙΝΑΙ:’,L
EMB<–Π*R^2
ΓΡΑΨΕ ‘ΤΟ ΕΜΒΑΔΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΙΝΑΙ:’,ΕΜΒ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

programmatismos-aepp-exetaseis
panellinies-aepp-mathimata
askhseis-aepp-online
mathitria-aepp-exetaseis
group-mathiton-exetaseis-aepp
group-mathiton-aepp