Ασκήσεις ΑΕΠΠ
Μεθοδολογία
Δισδιάστατων Πινάκων

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΟΥ 2ος ΤΡΟΠΟΣ

ΑΘ←0

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10

    ΑΘ ← ΑΘ + Α[i, 11-i]

 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ ‘Το άθροισμα των στοιχείων της δευτερεύουσας διαγωνίου είναι:’, ΑΘ

 

programmatismos-aepp-exetaseis
panellinies-aepp-mathimata
askhseis-aepp-online
mathitria-aepp-exetaseis
group-mathiton-exetaseis-aepp
group-mathiton-aepp