Ασκήσεις ΑΕΠΠ
Γενικές Οδηγίες

Γενικές Οδηγίες Επίλυσης Ασκήσεων ΑΕΠΠ

ΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΤΙΟΣ:

Ένας αριθμός είναι άρτιος όταν ισχύει:

Χ MOD 2 = 0

ΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΤΟΣ:

Ένας αριθμός είναι περιττός όταν ισχύει:

Χ MOD 2 = 1

ΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟΣ ΕΝΟΣ ΑΛΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ.

Ένας αριθμός Χ είναι πολλαπλάσιος ενός άλλου αριθμού Υ , όταν ισχύει:

Χ MOD Y = 0

ΠΟΣΟΣΤΟ

Για τον υπολογισμό του ποσοστού ισχύει η παρακάτω πράξη (φυσικά πρέπει να γράφεται ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΟΡΘΑ):

pososto_ypologismos

% ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Για τον υπολογισμό της μεταβολής ισχύει η παρακάτω πράξη (φυσικά πρέπει να γράφεται ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΟΡΘΑ):

posostiaia_metavoli

ΕΚΠΤΩΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ

Όταν ζητείται να υπολογίσουμε την έκπτωση ή την τελική τιμή ενός προϊόντος βάσει ενός ποσοστού τότε πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι:

1) Ποσό Έκπτωσης= Αρχική Τιμή * Ποσοστό Έκπτωσης

2) Τελική Τιμή = Αρχική Τιμή – Ποσό Έκπτωσης

Παράδειγμα:

Έστω προϊόν αρχικής αξίας Χ και προσφέρεται με έκπτωση 14%. Ποιο είναι το ποσό της έκπτωσης και ποια η τελική τιμή του προϊόντος;

Λύση: ποσό έκπτωσης = 0.14 * Χ και τελική τιμή= Χ – 0.14*Χ (ή αλλιώς τελική τιμή = 0,86*Χ)

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ – ΦΠΑ – ΤΟΚΟΣ/ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Όταν ζητείται να υπολογίσουμε την αύξηση της τιμής ενός προϊόντος ή την τελική τιμή ενός προϊόντος βάσει ενός ποσοστού τότε

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι:

  1. Ποσό Αύξησης= Αρχική Τιμή * Ποσοστό Έκπτωσης
  2. Τελική Τιμή = Αρχική Τιμή + Ποσό Αύξησης

Έστω προϊόν αρχικής αξίας Χ και προσφέρεται με ΦΠΑ 24%. Ποιο είναι το ποσό του ΦΠΑ και ποια η τελική τιμή του προϊόντος;

Λύση: ποσό ΦΠΑ = 0.24 * Χ και τελική τιμή= Χ + 0.14*Χ (ή αλλιώς τελική τιμή = 1,24*Χ)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΕΥΡΕΣΗ ΜΙΝ/ΜΑΧ

Όταν έχουμε μια ομάδα αριθμών που θέλουμε να βρούμε τον ελάχιστο ή το μέγιστο αριθμό αυτών, δεν χρησιμοποιούμε τόσες μεταβλητές όσοι είναι οι αριθμοί, αφού μερικές φορές δεν γνωρίζουμε και το πλήθος των αριθμών που θα δώσουμε, αλλά χρησιμοποιούμε μια επαναληπτική εντολή που περιέχει την «ΔΙΑΒΑΣΕ <μεταβλητή>». Χρησιμοποιούμε μία μεταβλητή min ή max , στην οποία αναθέτουμε μια τιμή αρχικά (αρχικοποίηση). Αυτή η τιμή μπορεί να είναι μία άκυρη τιμή (για τα δεδομένα της άσκησης) ή μπορούμε να διαβάσουμε μία πρώτη τιμή, να την αναθέσουμε στο Min/max και έπειτα να γράψουμε τον σωστό κώδικα για τις υπολειπόμενες επαναλήψεις.

Παράδειγμα1: Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει 100 αριθμούς και θα εμφανίζει το μικρότερο από αυτούς. Επίσης να εμφανίζει το πλήθος που ο μικρότερος αριθμός εμφανίστηκε.

Παράδειγμα2: Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει επαναληπτικά αριθμούς μέχρι να δοθεί αρνητικός αριθμός. Το πρόγραμμα να εμφανίζει το μικρότερο και το μεγαλύτερο αριθμό που δόθηκε.

ΑΘΡΟΙΣΜΑ – ΠΛΗΘΟΣ

Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι το άθροισμα και το πλήθος είναι δύο ξεχωριστές μεταβλητές , που έχουν διαφορετική χρησιμότητα στον προγραμματισμό. Επίσης πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι η αρχικοποίησή τους τις περισσότερες φορές γίνεται με το 0.

Το άθροισμα υπολογίζεται με την εξής έννοια : ‘ το νέο άθροισμα θα είναι το παλιό άθροισμα ΣΥΝ η τιμή της μεταβλητής’.  Αντίθετα το πλήθος υπολογίζεται με την εξής έννοια: ‘το νέο πλήθος θα είναι το παλιό ΣΥΝ ένα’. Δηλαδή το πλήθος κάθε φορά αυξάνεται με ένα σταθερό ρυθμό.

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία όταν χρησιμοποιείται αθροιστής η/και μετρητής σε εμφωλευμένες επαναλήψεις. Και αυτό γιατί πρέπει να ξέρουμε σε ποια θέση του κώδικα θα πρέπει να αρχικοποιήσουμε τις μεταβλητές.

Παράδειγμα1: Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει τους βαθμούς 100 μαθητών και να εμφανίζει το ΜΕΣΟ ΟΡΟ τους.

Παράδειγμα2: Για καθένα τους 100.000 μαθητές που έδωσαν πανελληνίως το μάθημα ΑΕΠΠ φέτος να διαβάζεται το όνομά του, οι βαθμοί του στα 4 μαθήματα που έδωσε και να εμφανίζει το σύνολο των μορίων που συγκέντρωσε.

ΣΩΣΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ

Όταν μας δίνουν μία άσκηση με όρια τα οποία δεν πρέπει να ξεπεράσουμε τότε πρέπει να σκεφτόμαστε ως εξής: ‘ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ Η ΙΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΩ’ ή ‘ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΦΘΑΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ’. Παρακάτω παρατίθενται δυο παραδείγματα ασκήσεων που απαιτούν προσοχή.

Παράδειγμα1: Το δημοτικό κατάστημα αποφάσισε να αγοράσει νέες καρέκλες. Η κάθε καρέκλα κοστίζει 25€,ενώ το διαθέσιμο ποσό χρημάτων του καταστήματος είναι 200.000€. Οι καρέκλες θα τοποθετηθούν αμφιθεατρικά. Η πρώτη σειρά θα αποτελείται από 80 καρέκλες, ενώ σε κάθε επόμενη σειρά καθισμάτων θα τοποθετούνται 20 καρέκλες. Να γραφεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που θα υπολογίζει πόσες σειρές καθισμάτων μπορούν να τοποθετηθούν και πόσα χρήματα θα περισσέψουν.

Παράδειγμα2: Πηγαίνετε σε ένα πολυκατάστημα με 1.000€. Να γραφεί πρόγραμμα που θα παρακολουθεί τις αγορές σας έτσι ώστε το υπόλοιπο των χρημάτων σας να μην υπερβεί το διαθέσιμο ποσό. Πόσα αντικείμενα αγοράσατε;

ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΡΙΘΜΩΝ

Σε ασκήσεις που πρέπει να χρησιμοποιήσετε δομή επανάληψης , και δεν ξέρετε ΣΙΓΟΥΡΑ πόσες επαναλήψεις θα γίνουν, τότε προτιμότερη είναι η χρήση της ΟΣΟ.

Παράδειγμα1: Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει άγνωστο πλήθος αριθμών και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το άθροισμα και το μέσο όρο τους. Η επανάληψη θα πρέπει να τερματίζει όταν διαβαστεί ο αριθμός 134697 ή όταν διαβαστούν 100 αριθμοί.

 Παράδειγμα2: Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει υποχρεωτικά έναν ακέραιο θετικό αριθμό και θα εμφανίζει τον αριθμό των ψηφίων του.

 Παράδειγμα3: Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει 500 αριθμούς και θα εκτυπώνει μήνυμα σχετικά με το αν είναι όλοι θετικοί ή όχι.

programmatismos-aepp-exetaseis
panellinies-aepp-mathimata
askhseis-aepp-online
mathitria-aepp-exetaseis
group-mathiton-exetaseis-aepp
group-mathiton-aepp