Ασκήσεις ΑΕΠΠ
Μεθοδολογία
Μονοδιάστατων Πινάκων

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΘ←0

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν

   ΑΘ←ΑΘ + Α[i]

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΜΟ←ΑΘ/Ν

ΓΡΑΨΕ ‘Ο μέσος όρος  των στοιχείων του πίνακα είναι: ’, ΜΟ

programmatismos-aepp-exetaseis
panellinies-aepp-mathimata
askhseis-aepp-online
mathitria-aepp-exetaseis
group-mathiton-exetaseis-aepp
group-mathiton-aepp