Σχολικά Βιβλία Πληροφορικής
Γ΄ Λυκείου

Σχολικά Βιβλία Πληροφορικής Προσανατολισμού
Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Γ΄ Λυκείου

Παρακάτω παρατίθενται τα σχολικά βιβλία του Υπουργείου Παιδείας για το μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ)

programmatismos-aepp-exetaseis
panellinies-aepp-mathimata
askhseis-aepp-online
mathitria-aepp-exetaseis
group-mathiton-exetaseis-aepp
group-mathiton-aepp