Σχολικά Βιβλία ΑΕΠΠ

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό
Περιβάλλον Γ΄ Λυκείου – Ενδεικτικές Λύσεις Ασκήσεων

Pliroforiki-G-Lykeiou–Prosanatolismou-Spoudon-Oikonomias-Pliroforikis–Lyseis-Askiseon

Ενδεικτικές λύσεις των ασκήσεων για το σχολικό βιβλίο Πληροφορικής Γ΄ Λυκείου έκδοσης Διοφάντος. Το μάθημα ανήκει τα μαθήματα προσανατολισμού σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής και περιλαμβάνει τα κεφάλαια: Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι, Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων, Επιλογή και Επανάληψη, Σύγχρονα Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και Εκσφαλμάτωση Προγράμματος.

programmatismos-aepp-exetaseis
panellinies-aepp-mathimata
askhseis-aepp-online
mathitria-aepp-exetaseis
group-mathiton-exetaseis-aepp
group-mathiton-aepp