Ασκήσεις ΑΕΠΠ
Πίνακες

Ασκήσεις Πίνακες ΑΕΠΠ
Άσκηση 10 - Εκφώνηση

Μία Νομαρχία διοργάνωσε το 2008 σεμινάριο εθελοντικής δασοπυρόσβεσης, το οποίο παρακολούθησαν 500 άτομα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ζήτησε στοιχεία σχετικά με την ηλικία, το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο εκπαίδευσης κάθε εθελοντή, προκειμένου να εξαγάγει στατιστικά στοιχεία. Να γραφεί πρόγραμμα, το οποίο:

α. διαβάζει για κάθε άτομο:

  • το ονοματεπώνυμο,
  • το έτος γέννησης (χωρίς να απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας),
  • το φύλο, με αποδεκτές τιμές το “Α” για τους άνδρες και το “Γ” για τις γυναίκες,
  • το μορφωτικό επίπεδο εκπαίδευσης, με αποδεκτές τιμές “Π”, “Δ” ή “Τ”, που αντιστοιχούν σε Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια ή Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

και τα καταχωρίζει σε κατάλληλους μονοδιάστατους πίνακες.

β. υπολογίζει και εμφανίζει το πλήθος των ατόμων με ηλικία μικρότερη των 30 ετών.

γ. υπολογίζει και εμφανίζει το ποσοστό των γυναικών με επίπεδο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο σύνολο των εθελοντριών.

δ. εμφανίζει τα ονόματα των ατόμων με τη μεγαλύτερη ηλικία.

(ΕΠΑΝ ΕΣΠ 2008)

 

programmatismos-aepp-exetaseis
panellinies-aepp-mathimata
askhseis-aepp-online
mathitria-aepp-exetaseis
group-mathiton-exetaseis-aepp
group-mathiton-aepp