Ασκήσεις ΑΕΠΠ
Πίνακες

Ασκήσεις Πίνακες ΑΕΠΠ
Άσκηση 7 - Εκφώνηση

Μια αλυσίδα κινηματογράφων έχει δέκα αίθουσες. Τα ονόματα των αιθουσών καταχωρούνται σε ένα μονοδιάστατο πίνακα και οι μηνιαίες εισπράξεις κάθε αίθουσας για ένα έτος καταχωρούνται σε πίνακα δύο διαστάσεων. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο:

α. να διαβάζει τα ονόματα των αιθουσών

β. να διαβάζει τις μηνιαίες εισπράξεις των αιθουσών αυτού του έτους

γ. να υπολογίζει τη μέση μηνιαία τιμή των εισπράξεων για κάθε αίθουσα

δ. να βρίσκει και να εμφανίζει τη μικρότερη μέση μηνιαία τιμή

ε. να βρίσκει και να εμφανίζει το όνομα ή τα ονόματα των αιθουσών που έχουν την ανωτέρω μικρότερη μέση μηνιαία τιμή.

Παρατήρηση: Θεωρήστε ότι οι μηνιαίες εισπράξεις είναι θετικοί αριθμοί.

(ΠAΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2003)

programmatismos-aepp-exetaseis
panellinies-aepp-mathimata
askhseis-aepp-online
mathitria-aepp-exetaseis
group-mathiton-exetaseis-aepp
group-mathiton-aepp