Ασκήσεις ΑΕΠΠ
Υποπρογράμματα

Ασκήσεις Υποπρογράμματα ΑΕΠΠ
Άσκηση 10 - Εκφώνηση

Σε ένα διαγωνισμό του ΑΣΕΠ εξετάζονται 1500 υποψήφιοι. Ως εξεταστικό κέντρο χρησιμοποιείται ένα κτίριο με αίθουσες διαφορετικής χωρητικότητας.

Ο αριθμός των επιτηρητών που απαιτούνται ανά αίθουσα καθορίζεται αποκλειστικά με βάση τη χωρητικότητα της αίθουσας ως εξής:

 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ

Μέχρι και 15 θέσεις

1

Από 16 μέχρι και 23 θέσεις

2

Πάνω από 23 θέσεις

3

 

 

 

 

 

Να γίνει πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού «ΓΛΩΣΣΑ» το οποίο:

α. για κάθε αίθουσα θα διαβάζει τη χωρητικότητά της, θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τον αριθμό των επιτηρητών που χρειάζονται. Ο υπολογισμός του αριθμού των επιτηρητών να γίνεται από συνάρτηση που θα κατασκευάσετε για το σκοπό αυτό.

β. θα σταματάει όταν εξασφαλισθεί ο απαιτούμενος συνολικός αριθμός θέσεων.

Σημείωση: Να θεωρήσετε ότι η συνολική χωρητικότητα των αιθουσών του κτιρίου επαρκεί για τον αριθμό των υποψηφίων.

(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2006)

programmatismos-aepp-exetaseis
panellinies-aepp-mathimata
askhseis-aepp-online
mathitria-aepp-exetaseis
group-mathiton-exetaseis-aepp
group-mathiton-aepp