Ασκήσεις ΑΕΠΠ
Υποπρογράμματα

Ασκήσεις Υποπρογράμματα ΑΕΠΠ
Άσκηση 8 - Εκφώνηση

Να γίνει πρόγραμμα που:

Να καλεί μια διαδικασία που να διαβάζει 100 βαθμούς μαθητών

Να καλεί μια συνάρτηση που να υπολογίζει και να επιστρέφει το μέγιστο βαθμό

Να καλεί την ίδια συνάρτηση και να επιστρέφει τον ελάχιστο βαθμό

Να εμφανίζει το μέγιστο και ελάχιστο βαθμό

Σημ: Η συνάρτηση θα δέχεται ως παραμέτρους ένα πίνακα 100 θέσεων και έναν ακέραιο που όταν η τιμή του είναι 1 θα γίνεται εύρεση μεγίστου ενώ όταν η τιμή του είναι 2 θα γίνεται εύρεση ελαχίστου.

programmatismos-aepp-exetaseis
panellinies-aepp-mathimata
askhseis-aepp-online
mathitria-aepp-exetaseis
group-mathiton-exetaseis-aepp
group-mathiton-aepp